Hewalex Pcco Mono 13kW Z Grzałką Elektryczną 3kW (910901)

26 539,61

Opis

HEWALEX Pompa ciepła PCCO MONO 13kW z grzałką 3kW 91.09.01 Pompa ciepła typu powietrze/woda PCCO MONO 13kW posiada budowę typu MONOBLOK złożoną z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jest przewidziana do ogrzewania, a także chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wersja PCCO MONO 13 kW Z WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ 3kW! Możliwości zastosowania Pompa ciepła PCCO MONO 13kW może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych, a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Maksymalna temperatura na zasilaniu z pompy ciepła wynosi 55°C (do temperatury zewnętrznej 0°C) i 45°C (przy -25°C). Szczególnie zalecana jest współpraca pompy ciepła z systemem ogrzewania podłogowego (lub innego niskotemperaturowego płaszczyznowego). Do efektywnego podgrzewania wody użytkowej służą podgrzewacze wody serii OKC/HP o zwiększonej powierzchni wężownicy grzejnej. Dodatkowo pompa ciepła PCCO MONO 13kW może pracować w trybie chłodzenia aktywnego schładzając wodę nawet do 7°C. Opracowany dla pomp ciepła typu monoblok Moduł Zabezpieczający PZ HX zapewnia pełną ochronę przez zamarzaniem obiegu wtórnego (za skraplaczem w pompie ciepła) w razie braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C przez co najmniej 48 godzin, rozwiązanie zapewnia ochronę pompy ciepła, która dzięki temu nie wymaga stosowania czynnika grzewczego ze środkami przeciwzamarzaniowymi. Pracując na wodzie, pompa ciepła PCCO MONO uzyskuje o około 20% wyższą efektywność COP w porównaniu do pracy typowego urządzenia z glikolem. Budowa i zasada działania pompy ciepła typu PCCO MONO 13 kW Pompa ciepła PCCO MONO 13kW składa się dwóch jednostek. W jednostce zewnętrznej znajduje się kompletny obieg chłodniczy. Nie jest tutaj wymagana ingerencja dla jego napełnienia przed uruchomieniem pompy ciepła. Ogranicza to czas i koszty prac montażowych. Jednostki są połączone przewodami z wodą grzewczą. Dla zabezpieczenia przed zamarzaniem opracowano innowacyjny system ochrony. EKONTROL DIAGNOSTYKA – analiza pracy 24/7/365 z automatycznym raportowaniem Innowacyjne rozwiązanie służy stałym wsparciem analizując 54 dane pomiarowe. Automatycznie generowane raporty przekazywane są użytkownikowi. Firma serwisowa może z wyprzedzeniem zareagować na ewentualne nieprawidłowości w pracy. Praca samodzielna lub współpraca z kotłem grzewczym w układzie hybrydowym W zależności od standardu energetycznego budynku, zapotrzebowania ciepła oraz rodzaju instalacji grzewczej, pompa ciepła PCCO MONO 13kW może stanowić samodzielne źródło ciepła lub wspomagające pracę kotła grzewczego. W budynku niskoenergetycznym stosowany może być tzw. tryb monoenergetyczny pracy pompy ciepła, gdzie w razie większego zapotrzebowania ciepła włączany może być podgrzewacz elektryczny (wbudowany w jednostce zewnętrznej lub zastosowany dodatkowo na wodzie grzewczej). Budynek nie wymaga wówczas podłączenia do sieci gazociągowej. Dla budynków starszych lub nowych o większych potrzebach cieplnych i korzystających z ogrzewania grzejnikowego, zastosowanie znajduje tryb biwalentny pracy pompy ciepła. Przy określonej temperaturze zewnętrznej zostaje włączany kocioł grzewczy, który pracuje albo równolegle, albo zamiast pompy ciepła (w zależności od rodzaju kotła i paliwa – wpływającego na koszty eksploatacyjne). Pompy ciepła PCCO MONO 13kW są produkowane w oparciu o komponenty uznanych producentów takich jak Panasonic, Wilo, SWEP czy Weidmüller. Staranny montaż i testy pracy prowadzone w naszym zakładzie produkcyjnym. System EKONTROL dla zdalnego nadzoru pracy pompy ciepła przez Internet, daje wykonawcy oraz użytkownikowi możliwość wsparcia technicznego ze strony firmy Hewalex podczas uruchomienia i eksploatacji urządzenia. Pompy ciepła PCCO zastosowano w budynkach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych we wszystkich strefach klimatycznych Polski. W nowych obiektach z ogrzewaniem niskotemperaturowym, pełnią często rolę samodzielnego źródła ciepła. W budynkach z systemem ogrzewania grzejnikowego stanowią źródło ciepła współpracujące z kotłem (tzw. instalacje hybrydowe). Niski poziom głośności pozwala na montaż pomp ciepła PCCO MONO także w zwartej zabudowie mieszkalnej. Przykładowo dopuszczalny w ciągu dnia dla zabudowy 1-rodzinnej poziom ciśnienia akustycznego 50 dB(A) jest osiągany przez pompę ciepła PCCO MONO 13kW już w odległości 2 m przy zabudowie w terenie otwartym i poniżej 3 m dla zabudowy przy ścianie budynku. Dane techniczne: Zakres mocy grzewczej (wg EN 14511, A7/W30-35): 4,20-12,60 kW Zakres mocy zasilania (EN 14511, A7/W30-35): 0,93-3,07 kW Zakres efektywności COP (EN 14511, A7/W30-35): 3,89-4,77 Klasa efektywności energetycznej 35°C/55°C: A++/A++ Typ sprężarki / Ilość sprężarek: Twin Rotary Inwerter / 1 Napięcie/Częstotliwość zasilania: 230/50 V/Hz Wymiary jednostki zewnętrznej (długość/głębokość/wysokość): 1253/460/1195 mm Wymiary jednostki wewnętrznej (długość/głębokość/wysokość): 500/262/720 mm Ciężar netto jednostki zewnętrznej: 128 kg Ciężar netto jednostki wewnętrznej: 40 kg Graniczna temperatura zasilania: 55 °C Poziom mocy akustycznej na zewnątrz, LWA: 65 dB(A) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu, LWA: 46 dB(A) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w klimacie umiarkowanym, ηS 35°C/55°C: 152,9%/135,3% Cechy budowy pompy ciepła PCCO MONO 13 kW: – Zaawansowany sterownik G426 z szerokim zakresem funkcji Sterownik G426 umożliwia wybór schematu hydraulicznego instalacji wyposażonej w kocioł gazowy. Funkcje sterownika pozwalają na współpracę z kotłem w celu optymalizacji kosztów podgrzewania wody użytkowej. Ekran tekstowy zwiększa wygodę korzystania z poszerzonego zakresu nastaw i odczytów stanów pracy. Funkcje czasowe pozwalają dostosować pracę pompy ciepła, a także pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej do potrzeb mieszkańców. Złącze komunikacyjne RS485 służy do współpracy ze zdalnym nadzorem pracy przez Internet – systemem EKONTROL. Tryby pracy: GRZANIE/CHŁODZENIE, CO/CWU, KOMFORT/EKONOMICZNY Obsługa 2 obiegów grzewczych CO (w tym: 2 pompy obiegowe, 1 mieszacz) Wymagana temperatura pomieszczenia w trybach KOMFORT/EKONOMICZNY Czasy pracy dla trybów KOMFORT/EKONOMICZNY (np. jako dzień/noc) Funkcje współpracy z kotłem w trybie CO i CWU Funkcje obsługi pracy pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej Funkcje obsługi pracy grzałki elektrycznej Wymagana temperatura wody użytkowej w trybie KOMFORT/EKONOMICZNY Funkcja wygrzewu higienicznego wody użytkowej Złącze RS485 dla nadzoru pracy przez Internet systemem EKONTROL – Sprężarka typu Twin Rotary DC Inverter z płynną regulacją wydajności Sprężarka inwerterowa zastosowana w pompie ciepła PCCO MONO 10kW pracuje z płynnie regulowaną wydajnością od 30 do 100%. Jeżeli sterownik pompy ciepła zarejestruje zbyt niską temperaturę na zasilaniu instalacji grzewczej w stosunku do wymaganej (np. zgodnie z krzywą grzewczą), to sprężarka zostanie uruchomiona.Maksymalna wydajność sprężarki inwerterowej pozwala na szybkie osiągnięcie wymaganej temperatury zasilania (w krótszym czasie niż dla tradycyjnej sprężarki ON-OFF). Wydajność sprężarki inwerterowej będzie stopniowo obniżana w miarę zbliżania się temperatury zasilania do wartości wymaganej.Sprężarka inwerterowa uzyskuje najwyższą sprawność pracując stabilnie w zakresie od około 30 do 60%. – Skraplacz asymetryczny SWEP AsyMatrix Specjalna konstrukcja skraplacza uznanego producenta SWEP wykonana w technologii AsyMatrix®, gdzie zróżnicowano przekroje kanalików wymiennika ciepła, zwiększając je po stronie czynnika grzewczego w stosunku do strony wody grzewczej. Pozwala to zmniejszyć opory przepływu wody, obniżyć zużycie energii elektrycznej, podwyższyć temperaturę parowania i efektywności COP o około 3% (fot. SWEP). – Wysokoefektywna pompa obiegowa Wilo Pompa obiegowa Wilo-Stratos PARA odpowiada wymaganiom dyrektywy ErP o efektywności energetycznej dla pomp obiegowych (klasa A). Z uwagi na szeroki zakres regulacji, może pracować zarówno w instalacjach z ogrzewaniem grzejnikowym, jak i podłogowym. Zużycie energii elektrycznej jest przeciętnie od 2 do 3 razy niższe niż w tym samych warunkach pracy pompy stałoobrotowej. – Wbudowany zawór trybu pracy CO/CWU Wbudowany zawór trybu pracy pompy ciepła na ogrzewanie CO lub podgrzewanie wody użytkowej CWU eliminuje konieczność stosowania zaworu na wyjściu wody z jednostki wewnętrznej. Zmniejsza to czas i koszty montażu oraz upraszcza schemat instalacji. – Sprężarka typu Twin-Rotary z podwójnym tłokiem Sprężarka wykonana w technologii Twin-Rotary w odróżnieniu od standardowych sprężarek rotacyjnych (z jednym tłokiem) cechuje się zrównoważoną i cichą pracą także przy niższych obciążeniach, stabilnym ciśnieniem czynnika na wyjściu. Separator cieczy o zwiększonej pojemności umożliwia stosowanie dłuższych rur czynnika chłodniczego (do 12 metrów). – Parownik o dużej powierzchni wymiany ciepła Parownik o dużej powierzchni ciepła, pozwala na skuteczny odbiór ciepła także przy niskich temperaturach zewnętrznych (praca do -25 oC). Hydrofilowa powierzchnia parownika nie zatrzymuje wilgoci ograniczając powstawanie szronu. Wydajny wentylator w połączeniu z dużą powierzchnią parownika zmniejsza prędkość przepływu powietrza ograniczając hałas podczas pracy. Silnik prądu stałego wentylatora pozwala na płynną regulację obrotów dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i dalszego obniżenia hałasu podczas pracy. – Złącza elektryczne Weidmüller Bezpieczeństwo podczas prac montażowych, a także przy eksploatacji pomp ciepła, zapewnia zastosowanie terminali ze złączami elektrycznymi Weidmüller. Dzięki najwyższej jakości złączy elektrycznych, uzyskuje się pewność połączeń, trwałość, niezawodność i odporność na drgania (fot. Weidmüller). – Indywidualne sterowanie zaworem rozprężnym Standardowe sterowanie pracą elektronicznego zaworu rozprężnego zależne od temperatur w obiegu chłodniczym, zastąpiono zaawansowanym, zintegrowanym sterowaniem jednostką zewnętrzną z uwzględnieniem bezpośredniego pomiaru ciśnienia za parownikiem oraz temperatury przed i za sprężarką. Pozwala to na najbardziej precyzyjną kontrolę przegrzania za parownikiem, w celu zwiększenia efektywności pracy układu chłodniczego, a także dla ochrony sprężarki (pełne odparowanie czynnika przed sprężarką). – Wersja z wbudowaną grzałką elektryczną o mocy 3kW pozwala wspomagać pracę pompy ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych i przy zwiększonych potrzebach grzewczych. Grzałka elektryczna może być wykorzystywana głównie w tzw. instalacjach monoenergetycznych – korzystających wyłącznie z energii elektrycznej. Jest to korzystne szczególnie w nowych budynkach i budynkach pozbawionych dostępu do gazu ziemnego lub innych paliw. POMPA Z WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ 3kW!

Ceneo

Budowa i remont

Ogrzewanie

Pompy ciepła

Hewalex Pcco Mono 13kW Z Grzałką Elektryczną 3kW (910901)

pogoda błędów
, wentylatory pokojowe
, e27 oprawka
, bateria umywalkowa
, ocieplenie scian od wewnatrz
, piła do listew przypodłogowych
, szafka pod umywalkę 60
, mzk bielsko rozkład
, pięciornik krzewiasty
, basen w domu
, odnowienie wanny żeliwnej

yyyyy