AEG Odle 18 Easy (228840)

900,00

Opis

Elektroniczny ogrzewacz przepływowy o bezstopniowej nastawie temperatury oraz dwóch stałych temperaturach 42 °C i 55 °C. utrzymywanie stałej temperatury wypływu przy skokach ciśnienia i temperaturach wody dopływającej bezstopniowa nastawa temperatury (30 – 60°C) dwie stałe temperatury z przełącznikiem oznaczonym symbolami szybka elektronika sterująca zapewnia stałą temperaturę elektroniczne wykrywanie pęcherzyków powietrza dane techniczne Moc 18 kW Podłączenie elektryczne 3/PE Napięcie znamionowe 400 V Prąd znamionowy 26 A zabezpieczenie elektryczne 25 A zakres nastaw temperatury 30 – 60°C Temperatury stałe 42 °C i 55 °C Kolor biały Wymiary 485/226/93 Rodzaj ochrony IP IP 25 Waga (z wodą) 4 kg   Okres gwarancji : – sprzedaż Konsumencka – 24 miesięcy / przedłużony okres gwarancji na wybrane kategorie produktów *   * wyszczególnienie kategorii produktów o przedłużonej gwarancji znajduje się w pkt 3 – sprzedaż dla Przedsiębiorców – 12 miesięcy Warunki gwarancji : 1. Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe lub konstrukcyjne części lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnego działania Nabywca zgłasza awarię do wskazanego przez sprzedawcę Autoryzowanego zakładu Serwisowego Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. posiadającego uprawnienia producenta do serwisowania odpowiedniego typu urządzenia. 3. Standardowy okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące licząc od dnia zakupu, a w przypadku urządzeń intensywnie eksploatowanych (np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) 12 miesięcy. Poza standardowym okresem gwarancji dla następujących produktów obowiązują wydłużone okresy gwarancyjne:     a Maty grzewcze, kable grzejne 120 miesięcy, pod warunkiem odbioru i uruchomienia instalacji przez firmę posiadającą w chwili montażu ważną autoryzację Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. Inne elementy systemu objęte są gwarancją standardową. b Piece akumulacyjne 60 miesięcy, pod warunkiem jw.         24 miesiące na grzałki i wentylatory. c Przepływowe ogrzewacze wody 36 miesięcy d Pojemnościowe bezciśnieniowe ogrzewacze wody 36 miesięcy e Pojemnościowe ciśnieniowe ogrzewacze wody 60 miesięcy na perforację zbiornika    24 miesiące na osprzęt elektryczny (termostaty,grzałki itp.)     4. Maksymalna wartość roszczenia gwarancyjnego jest równa wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą lub przestojem urządzenia. 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji ogrzewacza na stałe wmontowanego w układ wodny, pieca akumulacyjnego, klimatyzatora (poza przenośnymi) najbliższy uprawniony zakład Serwisowy dojeżdża do miejsca naprawy na koszt Gwaranta. 6. Wszelkie naprawy wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do zakładu Serwisowego. W przypadku urządzeń na stałe wmontowanych w układ wodny, pieców akumulacyjnych, klimatyzatorów (poza przenośnymi), usterka usunięta zostanie w miejscu zainstalowania urządzenia w terminie do 21 dni od daty jej zgłoszenia do zakładu Serwisowego. Sprawdzenie zasadności reklamacji możliwe jest jedynie przy urządzeniu podłączonym do instalacji. Reklamacja nie będzie rozpatrzona jeżeli urządzenie zostało zdemontowane przed przybyciem Serwisanta. 7. Widoczne błędy fabryczne objęte wydania urządzenia z magazynu Gwaranta. 8. Nabywca traci prawo do gwarancji jeżeli: a) urządzenie zostało zainstalowane, przechowywane lub użytkowane niezgodnie z instrukcją, ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa lub zasadami technicznymi; b) dokonano samowolnego zdjęcia plomb fabrycznych, napraw elementów, przeróbek we własnym zakresie lub uzbrojenia urządzenia w elementy nie fabryczne; c) uszkodzenia powstały nie z winy producenta np. na skutek: – zanieczyszczenia wody lub powietrza, – niewłaściwego napięcia elektrycznego lub ciśnienia wody w układzie,

Ceneo

Budowa i remont

Ogrzewanie

Podgrzewacze wody

Przepływowe podgrzewacze wody

AEG Odle 18 Easy (228840)

kuchnia meble na wymiar
, półka biała
, grzejniki retro pokojowe
, syfon 110
, panele dąb naturalny v-fuga

yyyyy